DUOCSU TEMPLE 

 

 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
Buddhist Cultural Center Of The Northwest

6918 42nd Ave. S.Seattle, WA 98118

(206)725-1070 . chuaduocsu@duocsu.org

 


VIET NAM

                  Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

ENGLISH
THÔNG BÁO AUDIO PHÁP ÂM

VIDEO PHÁP ÂM

KINH SÁCH TU HỌC XÂY CHÁNH ĐIỆN HÌNH ẢNH


Thuyết Pháp/ Phật Pháp Căn Bản/ Job Announcement/ Thiền Ca Dược Sư/ GĐPT Dược Sư/ Kinh Pháp Hoa/ Kinh Duy Ma

Tel: (206)725-1070, Fax: 206-725-5100 Email: chuaduocsu@duocsu.org

Must See Places In Paris
Find IP