Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư Kinh Tạng Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

MỤC LỤC
KINH HIỀN NGU
          PHẦN MỘT
          01. Phạm Thiên thỉnh Pháp
          02. Thái Tử Ma Ha Tát Đỏa đem thân cho cọp ăn.
          03. Hai người dòng Phạm Chí thụ pháp bát quan trai.
          04. Đi ở lấy công cúng dàng.
          05. Thần bể với người đi buôn.
          06. Cầu tự.
          07. Thái Tử Tu Xà Đề.
          08. Cô Kim Cương
          09. Tỷ Khưu Kim Tài
          10. Hoa Thiên
          PHẦN HAI
          11. Tỷ Khưu Bảo Thiên
          12. Sàn Đề Bà La
          13. Vua Từ Lực cho huyết
          14. Hàng phục Lục Sư
          15. Cứ Đà thí thân
          16. Vua Đại Quang Minh
          17. Ưu Ba Tư Na
          18. Xuất gia công đức
          19. Sa Di hộ Giới
          20. Người không tai, mắt, mũi, lưỡi
          PHẦN BA
          21. Hai vợ chồng nghèo
          22. Bà lão bán nghèo 
          23. Kim Thiên
          24. Trùng Tín
          25. Tán Đàn Ninh
          26. Bố thí đầu
          27. Bố thí mắt
          28. Năm trăm người mù
          29. Phú Na Kỳ
          30. Ni Đề
          PHẦN BỐN
          31. Đại Kiếp Tân Ninh
          32. Tỷ Khưu Ni Vi Diệu
          33. Lê Kỳ Di
          34. Thiết đầu La Kiện Ninh
          35. A Du Ca
          36. Bảy Lọ vàng
          37. Sai Ma
          38. Cái Sự
          39. Đại Thí tát biển
          40. A Nan Tổng Trì
          PHẦN NĂM
          41. Ưu Bà Tư
          42. Con ngộ sát cha
          43. Tu Đạt làm Tinh Xá
          44. Lặc Na Sà Gia
          45. Cá trăm đầu
          46. Tịnh Cư Thiên

 Trở Lại Trang Nhà