Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Kính Chào Chư Độc Giả

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118

Tel-Fax: (206)725-1070
E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org
---o0o---
 
NHỮNG BÀI VIẾT VỀ THIỀN TÔN
002- Sống Thiền. Vĩnh Hảo
003- Lợi Ích Của Thiền. Giáo Sư Minh Chi
004- Giữ Tâm Trạng Cân Bằng. Giáo Sư Minh Chi
005- Ngôn Ngữ Của Thiền & Thi Ca. Thích Thái Không
006- Ba Phương Pháp Hành Thiền Chủ Yếu. Giáo Sư Minh Chi
007- Lợi Ích Của Thiền Hành. Sayadaw U Silananda. Bình Anson dịch
008- Pháp Chỉ Thẳng. Thích Đức Thắng
009- Phá Chấp Ngã Pháp. Thích Đức Thắng
010- Thỏng Tay Vào Chợ. Thích Đức Thắng
011-n Dụ Một Đóa Mai. Thích Đức Thắng
012- Pháp Dạy Người Của Lục Tổ Đại Sư. Thích Đức Thắng
013- Vài Suy Nghĩ Về Thiền Tông Việt Nam. Trần Hồng Liên
014- Vô Môn Quan. Wu-men Hui-kai. Trần Trúc Lâm dịch
015- Công Án Thiền & Vấn Đề Nhận Thức. Thích Đức Thắng
016- Thiền Sư Pháp Loa & Pháp Chỉ Thẳng.
Thích Đức Thắng
017- Thiền & Tịnh Độ Trong Mạch Sống Việt Nam TK. Ta Bà Ha
018- Pháp Dạy Người Của Thượng Sỹ Tuệ Trung. Thích Đức Thắng

019-Thiền Sư Huyền Quang & Bước Tiến Tâm Linh. Thích Đức Thắng

 Trở Lại Trang Nhà