Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

NHỮNG BÀI VIẾT VỀ PHẬT ĐẢN
003- Duy Ngã Hay Vô Ngã, T. T. Thích Minh Đạt
010- Ý Nghĩa Phật Đản, H. T. Thích Trí Quảng
014- Cội Nguồn Của Sự Vật, Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
019- Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, H. T. Thích Đức Nhuận
030- Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, H. T. Thích Thiện Hoa
031- Lịch Sử Đức Phật Thích Ca, Tỳ Kheo Thích Minh Châu.
033- Ðức Phật & Ðạo Phật, Minh Châu và Ðặng Tấn Hậu trích dịch
039- Đức Phật Của Chúng Ta, Tỳ Kheo Thích Minh Châu

 Trở Lại Trang Nhà