TẬP SAN DƯỢC SƯ

Vu Lan Nhớ Mẹ
Diệu Hòa
--o0o--
 
            Vu Lan này, mẹ ở nơi đâu?
            Bao tháng ngày mưa gió dải dầu
            Con đi xa cách chưa trở lại
            Ðếm từng mùa trăng thấy lòng đau.
            Vu Lan này nữa mẹ sáu mươi
            Cho con tất cả những xuân tươi
            Bây giờ xế bóng mẹ đơn chiết
            Tha thiết chờ mong dáng con cười.
 
            Vu Lan báo hiếu mẹ biết không?
            Nhớ mẹ con nghe xót xa lòng
            Mẫu tử thâm tình sao chia cách
            Chữ hiếu không tròn để mẹ trông.
--o0o--