TẬP SAN DƯỢC SƯ

Tịnh Ðộ Trong Ta
Nguyên Hậu
--o0o--
 
          Tôi nhớ hôm lên Chùa
          Sương long lanh, nắng đổ
          Nghe lòng như rộng mở
          Thật gần tiếng nam mô.
 
          Cành hoa lan hé nở
          Hôm lễ Chùa ướt mưa
          Tiếng chim ca rộn rã
          Niềm vui mấy cho vừa.
 
          Quên đi niềm sân hận
          Lời cầu kinh ngân vang
          Từ bi nơi mắt Phật
          Dấu chân ai ... địa đàng.
 
          Bát ngát mùi trầm hương
          Khi khổ đau xuống dần
          Giữ lòng không xao động
          Tiếng chuông chùa ngân ngân ...
 
          Quỳ lạy đức Như Lai
          Nén hương trước Phật Ðài
          Bồ Ðề Tâm kiên cố
          Hằng đêm và mỗi ngày.
 
          Ðường tu từ vạn ngã
          Buổi chiều thoáng mưa qua
          Mong sao tròn phước huệ
          Tịnh độ ở trong ta