TẬP SAN DƯỢC SƯ

Tình Nhớ Khôn Nguôi
Hoa Thạch Thảo
--o0o--
 
 
               Mưa bay lờ lững giữa trời
               Gió Ðông lạnh lẻo bóng chiều về Tây
               Chung quanh tuyết trắng đầu cây
               Biết người tri kỷ đâu đây mà tìm.
 
               Tìm người như thể tìm chim
               Chim bay mất bóng phương trời xa xăm
               Bây giờ vắng mặt tri âm
               Biết bao giờ gặp đồng tâm với mình
 
               Trời đêm thiếu bạn hữu tình
               Phương trời đất khách cho mình nhớ ai! 
--o0o--