TẬP SAN DƯỢC SƯ

Tư Duy
Ngân Hà
--o0o--
 
Ðầu hôm ta lại ngồi thiền
Một mình lắng đọng ngắm nhìn xa xăm
Thời gian là chiếc bóng hồng
Không gian như thể vầng không có gì.
 
Sáng trời kinh tụng tư duy
Ðạo từ nguyên thỉ ra đi vội vàng
Chân trời góc biển thênh thang
Vào trong huyển hóa Ta Bà ai hay
 
Ðạo mầu lưu chuyển xưa nay
Thế gian là thế tỉnh say là thường
Hận thù, oán ghét, thân thương
Ngàn xưa năm cũ, ngàn sau gọi là
 
Ngồi tư duy lại trong ta
Ba ngàn thế giới nơ hoa ngút ngàn.
--o0o--