TẬP SAN DƯỢC SƯ

Khơi Lại Tình Thân
Ngọc Liên
--o0o--
 
          Sông dài, hồ rộng, biển sâu
          Núi cao đồi thấp một màu xanh xanh
          Xuân về tươi đẹp như tranh
          Mưa bay lất phất, thăm Chùa cứ đi.
 
          Xuân sang sắc thắm xuân thì
          Mặc ai xuôi ngược, thi phi vui buồn
          Ta về khơi lại tình thương
          Cho tình thêm thắm không vương khổ sầu.
 
          Chấp tay một niệm nguyên cầu
          Nhà nhà an lạc, năm châu thái bình.
--o0o--