TẬP SAN DƯỢC SƯ

Non Sông Gấm Vóc
Hoa Thạch Thảo
--o0o--
 
          Núi kia ai đắp nên cao
          Sông kia bể nọ ai đào mà sâu
          Từ Việt Nam đến Úc Châu
          Darwin là trạm dừng đầu cuộc chơi.
 
          Sysney phố đẹp sáng ngời
          Lần đầu mơ mắt giữa đời gấm hoa
          Từ Úc Châu cứ mãi xa
          Rong chơi ngàn dặm tận cùng Phương Tây.
 
          Gót giày đi khắp đó đây
          Cali nắng ấm những ngày mới sang
          Ðời vui, phố Việt ngút ngàn
          Cứ đi đi mãi khắp nơi là nhà 
 
          Mỹ Châu một dãy quan hà
          Denver núi tuyết ghé qua một lần
          Texas là chỗ dừng chân
          Boise cũng đã có lần đến chơi
 
          Chicago hồ đẹp tuyệt vời
          Michigan cũng đã một thời dừng chân
          Seattle sắc sảo muôn phần ...
          Còn nhiều phố thị giang sơn mỹ miều
 
          Càng thăm càng thấy thương nhiều
          Giang sơn gấm vóc mỹ miều làm sao
 
--o0o--