TẬP SAN DƯỢC SƯ

Ðầu Xuân Lễ Chùa
Trúc Ngọc - Trần Mỹ Dung
--o0o--
 
Ngày Xuân tại Seattle
Tết năm Ðinh Hợi tình xuân ngút ngàn
Trẻ già trai gái xênh xang
Áo quần tươm tất du xuân, nguyện cầu:
 
Năm cũ, vận cũ qua mau
Năm mới, vận mới làm giàu hanh thông.
Cả nhà con cháu đủ, đông
Thương nhau chung sống, non sông yên bình.
 
Nắng xuân sươi ấm gia đình
Trăm điều may mắn, muôn nghìn bình an.
Bây giờ tôi mới chúc sang
Bà con giòng họ, bác cô láng giềng.
 
Năm nay phước lộc đoàn viên
Hanh thông như ý, mọi miền hân hoan.
Bây giờ thân hữu các bang
Chúc cô, chúc bác, họ hàng gần xa.
 
Năm nầy khác hơn năm qua
Luôn luôn trẻ mãi không già với xuân.
Hôm nay ngày hội tưng bừng
Cùng nhau họp mặt chúc xuân an lành.
 
Tuy là xa xứ lâu năm
Hai mươi năm lẻ làm ăn xứ người
Thuận buồm, mát mái ngược xuôi
Thảy đều đắc ý rạng danh để đời.
 
Ngày Xuân là hội đất trời
Một câu kính chúc mọi người bình an.
--o0o--