TẬP SAN DƯỢC SƯ

Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc
Buddhist Cultural Center Of The Northwest
CHÙA DƯỢC SƯ - DUOC SU TEMPLE
A Non-profit Organization
6924 42nd Ave. S., Seattle, WA 98118
Tel/Fax: (206) 725-1070, E-mail: chuaduocsu@duocsu.org, Website:www.duocsu.org.
                                                                                    
Seattle, ngày 10 tháng 07 năm 2006
 
Tâm Thư: XÂY CHÁNH ĐIỆN DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
 
Kính Gởi: Chư Phật Tử, Chư Ðồng Hương và các Ân Nhân xa gần
Do nhân duyên đặc biệt, nên chư Phật Tử và chư Ni đã hiến tặng cho Chùa Dươc Sư một số Xá Lợi:
- 1 viên Xá Lợi của Thiền Sư đắc đạo
- 2 viên Xá Lợi của đại đệ tử Đức Phật: Một của Ngài Xá Lợi Phất và một của Ngài Mục Kiền Liên.
- 12 viên Xá Lợi thuộc ngũ tạng đủ màu sắc và rất nhiều viên Xá Lợi máu lớn hơn hạt cát của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý liệt vị,
Chúng ta tuy không đủ phước duyên sinh cùng thời với Đức Phật, nhưng vẫn còn có may mắn được nghe giáo pháp của Ngài, hơn thế nữa Chùa Dược Sư chúng ta lại có được duyên lành thờ phụng Xá Lợi Đức Phật thì cũng như chân thân của Ngài đã ngự trị ở đây rồi.
Hiện tại tuy Chùa Dược Sư là nơi tu học cho bảy chúng, nhưng xét thấy vẫn không hội đủ điều kiện xứng đáng để tôn thờ Xá Lợi là chân thân của Đức Từ Phụ. Đó là động cơ thúc đẩy chúng tôi quyết định xây Chánh Điện Chùa Dược Sư Vạn Phật:
1- Là nơi tôn thờ Xá Lợi tức chân thân của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật
2- Là nơi tu học cho bảy chúng.
3- Là dấu ấn đặc biệt giới thiệu nét Văn Hóa Phật Giáo và niềm tin của người Việt Nam chúng ta.
Chánh điện Chùa Dược Sư Vạn Phật dự trù sẽ được khởi công xây cất vào mùa Thu năm 2007 khi có giấy phép. Ban Kiến Thiết và Đạo Tràng Chùa Dược Sư Vạn Phật ước mong mọi giới Phật Tử và chư Đồng Hương xa gần hoan hỷ góp lời cầu nguyện, ủng hộ tài chánh dưới hình thức cúng dường hoặc phát tâm thỉnh pho tượng Dược Sư cao 08 inches, KHẮC TÊN CHÍNH MÌNH, CON, CHÁU, CHẮC, TỨ THÂN PHỤ MẪU, HIỆN TIỀN HAY QUÁ VÃNG để lưu thờ tại Chánh Điện Chùa Dược Sư Vạn Phật, là nơi nhiều người đến chiêm ngưỡng lễ bái. Mỗi pho tượng cúng dường với số tịnh tài là $250.00 Mỹ Kim và quý vị có thể đóng góp nhiều lần trong thời gian một năm. Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi quý Phật Tử, chư Đồng Hương, và chư Ân Nhân phát tâm cho Chùa mượn từ $1000.00 Mỹ Kim trở lên trong vòng 5 năm không lấy lời để giảm thiểu tiền vay ngân hàng trong công trình xây dựng ngôi Chánh Điện Dược Sư Vạn Phật. Chúng tôi cũng chân thành tri ân quý đạo hữu, gia đình và ân nhân đã giúp đỡ Chùa, ủng hộ tài chánh trong nhiều năm qua. Mọi hoan hỷ ủng hộ, chi phiếu xin đề Chùa Dược Sư và gởi về theo địa chỉ trên.
Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư luôn luôn gia hộ cho quý đạo hữu, gia đình và ân nhân cùng thân bằng quyến thuộc thân tâm luôn an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận con cháu hiếu thảo, vạn sự như ý.
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát.
                                                                                                               Trân Trọng
                                                                                                       Trụ Trì Chùa Dược Sư
    Thượng Tọa Thích Ðồng Trung
--o0o--