TẬP SAN DƯỢC SƯ

Cảm Tác
Diệu Nhựt
--o0o--
 
 
- Rời Dược Sư xin nhớ
Ðây cội nguồn thiêng liêng
Một chút duyên Sư Phụ
Tâm đắc đến vô biên.
--o0o--