TẬP SAN DƯỢC SƯ

Phật Ðản Hoa Khai
Hoàng Thiên Thảo
--o0o--
 
Mỗi độ Hè về Phật Ðản sang
Hoa Ðào hoa mận nơ ngút ngàn
Hoa tươi muôn sắc hương trầm lắng
Nắng đẹp lên rồi, hoa nắng bay.
 
Tôi nhớ hằng năm có một ngày
Chùa mình rước Phật nghỉ mà hay
Năm nay con nguyện cùng chung sức
Rước Phật, dâng lên một tâm thành.
 
Phật Ðản hôm nay có nắng vàng
Rừng người, cờ xí, hát ca vang
Ðón mừng thánh Chúa ân cứu thế
Tế độ nhân quần sanh thóat mê.
--o0o--