TẬP SAN DƯỢC SƯ

Ðịnh Nghĩa Về Vợ
Sưu Tầm
--o0o--
 
Vợ từ thiếu nữ hiền lành
Ðến khi xuất giá trở thành Quan Gia
Vợ là con của người ta
Và ta quen vợ chẳng qua vì tình
 
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm lính hầu tình quan gia
Con ta do vợ sanh ra
Nên ta với vợ chẳng bà con chi.
 
Tại vì hôm vợ vu quy
Ta lỡ làm lính hầu đi bên nàng
Làm lính chứ không làm tàng
Tính chất của vợ phải càng hiểu hơn.
 
Mỗi khi mà vợ giận hờn
Áp dụng công thức giản đơn làm huề
Khi vợ đã ngỏ lời chê
Thì nên sửa đổi chỗ chê tức thì.
 
Mỗi khi vợ nhờ chuyện gì
Phải luôn tuân thủ nhớ ghi trong lòng
Khi vợ đã nói là không
Là lệnh quân lệnh chớ nên tìm dò.
 
Khi vợ khoái chí dằn co
Bảo toàn chủ lực phải lo sẵn sàng
Khi nào cùng vợ ra đàng
Phải luôn đứng cạnh sẵn sàng lắng nghe.
 
Mỗi khi mà đã ngừng xe
Phải lo tích cực mở xe cho nàng
Muốn sống với vợ muôn đời
Phải nhường chức vợ đương thời quan gia.
 
Muốn vợ trẻ mãi không già
Lưng ta phải chắc như là bê tông
Thương vợ mọi việc phải tuân
Kẻ làm lính phải luôn luôn thật thà.
 
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà
Quan gọi thì dạ bẩm Bà có ngay
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét lính sẽ bị đày khổ sai.
 
Nếu người có cười chê bai
Ðổ thừa thương vợ chớ ai mà đần
Giản đơn nhưng học nhiền lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm thua.
--o0o--