TẬP SAN DƯỢC SƯ

Trời Nam
Minh Tường
--o0o--
 
Ðại dương Xuân cách đôi bờ thẳm
Bạn ơ trời Nam khó tới thăm
Hẹn đến Xuân sau về lối cũ
Bướm vàng mai nơ xứ xa xăm
Ngồi đây nhớ ước màu nhung nhớ
Nơi ấy canh khuya bao tháng năm
Mỗi độ hoa đào khoe sắc thắm
Bồn chồn lữ khách khó về thăm.
--o0o--