TẬP SAN DƯỢC SƯ

Ðợi Thời
Tường Vi
--o0o--
 
Rồng thiếu gió rồng nằm giếng cạn
Rồng gặp mây rồng múa trên không
Rồng mây thỏa chí tang bồng
Vận may đã đến bạn mong ước gì
 
 
Phát Tài
Tường Vi
--o0o--
 
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Cuộc đời nay hết lầm than
Trên đường phú quý thăng quan phát tài.
--o0o--