TẬP SAN DƯỢC SƯ

Thương Chú
Mộng Thúy
--o0o--
 
Chú về cõi Phật vui chơi
Trần gian thím ơ da mồi tóc sương
Cùng chung số kiếp đọan trường
Cháu thầm thương thím cuối đường cô đơn
Với bao chua chát tủi hờn
Ngày qua tháng lại cho hồn tái tê
Chú ơi thương chú trăm bề
Âm thầm chú sống não nề nào vui
Lòng cháu đau xót ngậm ngùi
Nhớ lời tâm sự nhớ lời thơ than
Giờ đây khóc chú lệ tràn
Còn đâu giọng nói dịu dàng kính yêu
Chú luôn an ủi thương chìu
Ấm lòng cháu lúc chịu nhiều đắng cay
Cháu đâu ngờ có cảnh nầy
Chú đi bỏ cháu tháng ngày ngẩn ngơ
                         
Kính dâng hương hồn chú
--o0o--