TẬP SAN DƯỢC SƯ

Ðưa Em Vào Hạ
Giác Nghiêm
---o0o---
 
            Hạ đã sang rồi biết em biết không?
            Mây cao lờ lững dáng mây hồng
            Hoa khoe sắc thắm, hoa mùa Hạ
            Em đẹp tuyệt trần em biết không?
 
            Mùa Hạ đường về chiều gió hiu hiu
            Mỗi đêm trăng sáng nhớ em nhiều
            Hoa khoe tha thướt như màu áo
            Nhưng đẹp không bằng dáng em yêu!
 
            Có những buổi chiều đẹp mộng mơ
            Gió bay bay nhẹ sợi tóc hờ
            Má em rạng rỡ hơn màu áo
            Em, với đất trời như bài thơ
 
            Cứ mỗi năm về mùa Hạ sang
            Ðưa em vào Hạ, nắng Hạ vàng
            Năm nay cũng vậy tình thêm thắm
            Là cả trời chiều, nắng ấm sang.
--o0o--