TẬP SAN DƯỢC SƯ

Chùa Ðẹp Như Tranh
Hoa Thạch Thảo
---o0o---
 
Chim hót xa gần sáng tinh mơ
Dược Sư Phật ngự trên điện thờ
Chuông ngân thanh thoát trong sương sớm
Tiếng kệ trầm hùng tỉnh mộng mơ.

 

Mái chùa thấp thoáng dưới cây xanh
Trúc: Vàng, xanh, tím sắp xây thành
Nụ hồng e lệ khoe sắc thắm
Những nụ mận vàng ngọt dịu thanh.

 

Dược Sư yên tịnh tự xưa nay
Một con chim nhỏ dáng bay bay
Sắc Xuân tuy hết nhưng Hạ trưởng
Nhịp điệu hài hòa đượm yêu thương.

 

Ai thấy chưa an hãy đến đây
Nghe kinh, học đạo tắm pháp nầy
Trần lao rũ sạch, tâm an tịnh
Hạnh phúc theo liền ai có hay?
--o0o--