TẬP SAN DƯỢC SƯ

Lời Dặn Của Thầy
Tường Vy
---o0o---
 
Khi mới đi tu Thầy tôi hay dặn dò
Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang
Quyết đi tu phải sắc son một lòng
Dầu khổ thế nào đời tu vẫn không phai
Khi đó thênh thang sống vui trong đạo vàng
Ta hẹn mai nầy trơ lại độ chúng sanh
Tinh tấn hăng say hạ quyết tâm hành thiền
Giấc mộng sẽ thành, thì ta đây Phật tiên.
Người ơi, sao đời
Luôn nhiều nổi trái ngang  
Cho người lắm phủ phàng.
Người ơi, cuộc đời có bao lâu
Mà còn đắng cay thêm, cho nên đời chóng già.
Tôi quyết đi tu tiến thân cho trọn đời
Nên chẳng còn chi để mà lưu luyến thêm
Bước chân đi là hết duyên nghiệp rồi
Giấc mộng viên thành là báo ân mẹ cha.
Chắc đạo viên thành là báo ân mẹ cha.
Khi đạo viên thành, là báo ân mẹ cha.
--o0o--