TẬP SAN DƯỢC SƯ

Về Chùa Dược Sư
Thư Khanh 2007
---o0o---
 
Con về Chùa sáng hôm nay
Ðường xa xuôi ngược có mây che đầu
Con về Chùa mới lần đầu
Ngôi Chùa nho nhỏ có hàng rào xinh.

 

Cạnh vườn rau thấp thoáng xanh
Hoa trồng đủ sắc: Vàng, xanh, tím, hồng
Trước thềm chánh điện sạch bong
Mái cao vời vợi có rồng tung bay.

 

Bên trong chánh điện trình bày
Tượng cao năm thước nụ cười từ bi
Hai bên Bồ Tát uy nghi
Tăng Ni nghiêm túc mọi bề dưới trên.

 

Tiếng Thầy sang sảng giảng kinh
Khi khoan khi nhặc đã quen nhịp nhàng
Lời châu ý ngọc ngân vang
Ðại thừa giáo pháp rõ ràng truyền trao.

 

Tiếng Thầy ngân vút thật cao
Như không biết mệt như thơ gieo vần
Thời kinh huyền diệu thâm trầm
Ai mê cũng tỉnh, ai lầm cũng an.

 

Nguyện cầu hết thẩy mười phương
Quy y Tam Bảo thóat vòng trầm luân.
--o0o--