TẬP SAN DƯỢC SƯ

Ý Thức Vô Thường
Hoàng Thiên Thảo
---o0o---
 
Con có duyên tu từ lâu lắm rồi
Con biết mai sau đời là khổ đau
Nên đành xa mẹ xa cha
Ðể không cay đắng cho nhau
Cho cuộc đời bớt khổ sầu đau.
Thôi, xin ba me đừng buồn
Xin ba me đừng buồn
Ðời chỉ đẹp khi còn dang dỡ
Ðời mất vui khi con có nợ gia đình.
Con quyết đi tu từ lâu lắm rồi
Con biết duyên con vô thường nổi trôi
Nên nguyện ly biệt mẹ cha
Nguyện theo Thái Tử xuất gia
Ðể mai nầy như Phật Thích Ca
Thôi, xin ba me thuận tình
Xin ba me thuận tình
Ngày nào đó con thành quả Phật
Con sẽ về cứu độ mẹ cha.
--o0o--