TẬP SAN DƯỢC SƯ

Phật Ðản Hoa Khai
Ngọc Liên
---o0o---
 
Ngày Phật ra đời khắp mọi nơi
Sắc hương khoe thắm đẹp rạng ngời
Vào đêm trăng sáng cao lồng lộng
Của ngàn năm trước thật xa xôi.
 
Ngày Ðức Thế Tôn hiện ra đời
Hoa trời rộn rả rải khắp nơi
Ngàn năm thơm ngát hoa đàm nơ
Xóa hết khổ đau của kiếp người.
 
Phật Ðản năm nay thật vui mừng
Lòng người hoa nơ tợ hội xuân
Lòng người rộn rả muôn ngàn sắc
Nép đẹp rạng ngời, đẹp sắc xuân.
 
Phật đến với đời với năm châu
Vạn lòng một dạ cũng như nhau
Hướng về nơi đấng toàn năng giác
Cầu nguyện muôn loài hết khổ đau.
 
Phật đến lòng con rất vui mừng
Vạn lòng muôn vật lại hồi sinh
Từ nay cho đến ngàn xưa ấy
Con nguyện quy y đấng trọn lành.
 
Phật đến lòng con hết nảo phiền
Duyên lành con lại gặp thiện duyên
Nghiệp đời tiêu sạch tâm trong sáng
Giác ngộ nhân quần, khỏi tử sinh.
--o0o--