TẬP SAN DƯỢC SƯ

Mùa Hoa Anh Ðào
Hoàng Thiên Thảo
---o0o---
 
Sắc xuân lại đến mọi người
Hoa anh đào nơ báo mùa xuân sang
Vạn lòng vui nơ hân hoan
Sắc xuân tươi thắm lại càng thắm tươi.
 
Thế gian tươi đẹp lòng người
Hồi sinh nhân cảnh vẹn mười nên thơ
Từ rày con hết mộng mơ
Dốc lòng quy kính nương nhờ Tam Tôn.
--o0o--