TẬP SAN DƯỢC SƯ

Tặng Nhau Tâm Bồ Ðề
Tường Vy
---o0o---

 

Phỏng Theo Bồ Hồng Cài Áo
 
Tâm Bồ Ðề cho em, tâm Bồ đề cho anh
Tâm Bồ Ðề cho những ai,
Cho những ai đang cần, đang cần học đạo,
Ðể lòng vui sướng hơn
Rủi mai nầy vô thường có mất đi
Không khổ đau muôn ngàn đời
Trong tử sinh luôn làm người
Và đời mình tăng phước thêm duyên.
Kiếp làm người hết khổ an vui.
Phật, Phật là đấng thánh hiền
Phật là hằng hữu thần tiên
Là chánh giác trên cao, là ánh sáng trăng sao
Là đường hướng cho con không lạc lối.
Phật, Phật là giáo pháp ngọt ngào
Phật, Phật xóa dịu thương đau
Cho nhân thế năm châu, cùng chung đến bên nhau
Cùng chung sống yêu thương trong cuộc đời.
Rồi một ngày nào đó anh nhìn
Nhìn thật lâu, nhìn thật sâu
Rồi nói, nói với chính anh rằng,
Phật ơi, Phật ơi! Phật có biết không?
Biết gì, biết gì, biết là con giác ngộ hay không?
Ðóa hoa Tâm Bồ Ðề vừa thân mến cho anh
Ðóa hoa Tâm Bồ Ðề vừa thân mến cho em
Chỉ xin em, chỉ xin anh, hãy cùng tôi vui sướng đi
Hãy cùng tôi giác ngộ đi.
--o0o--