TẬP SAN DƯỢC SƯ

Chùa Làng Em
Hải Yến Sưu Tầm
---o0o---
 
Chùa làng em đây chốn đồng quê
Qua bao năm chinh chiến tứ bề
Mái chùa em đây chốn đồng quê
Sao nhiều câu nghe thắm tình ghê.
Hàng dừa cao theo bóng chiều đưa
Nghe xa xa ôi tiếng chuông chùa
Tiếng cầu kinh bao tiếng dồn vang
Bao niềm đau u buồn sẽ tan ...
Nắng tận đáy lòng
Cho mai chiều tàn
Tình quê nồng nàn.
Nguyện cầu theo gương đức từ bi
Ðem tin yêu đến khắp muôn nhà
Học hành theo gương đức từ bi
Rồi cuộc đời sẽ mãi thăng hoa
Chùa làng em trưa sớm chiều khuya
Vang câu kinh thương xót bao nổi niềm
Vái và xin ân đức tư bi
Ban nguồn vui u buồn sẽ tan.
--o0o--