TẬP SAN DƯỢC SƯ

Chiếc Áo Tràng Lam II
Hoàng Trung Thảo
---o0o---
 
Chiếc áo tràng lam màu trời xanh thăm thẳm
Y phục của người cư sĩ tại gia
Mặc áo tràng lam tu hành thoát khổ
Đời an vui, vui phúc lạc lạ thường.
Nhớ những ngày xưa, lời Thầy luôn khuyên nhũ
Thương lắm cuộc đời bể khổ mênh mông
Mặc áo tràng lam mọi người luôn kêu gọi
Đạo an vui luôn vẫn đợi chờ.
Đẹp quá hôm nay, lễ hội đẹp vô ngần
Về với nhau tu học đạo từ bi
Đạo pháp hân hoan đón chào gọi mời 
Về bến Di Đà thấy mình ngự tòa sen
Em xinh tươi trong chiếc áo tràng lam.
Anh mau tu kẻo trể một ngày mai
Qua bến cực lạc Tây Phương.
Cuộc đời ơi, khổ vui luôn ngược dòng
Dẫu cho chỉ một lần, khổ đau không tận cùng
Nói sao cho vừa thương.
--o0o--