TẬP SAN DƯỢC SƯ

Chùa Thầy Tôi
Hoa Thạch Thảo
---o0o---
 
Chùa Thầy nay có phép rồi
Thợ đang xây cất lòng người nở hoa
Tôi thường nhiều ít phần quà
Góp công xây dựng tòa nhà Như Lai
 
Thiện nam tín nữ hòa hài
Cùng chung xây dựng, ngày mai tu hành
Xuân nầy là Xuân đạt thành
Mọi người nô nức sẵn dành thời gian
 
Công quả phước đức vô vàn 
Giúp Chùa gói bánh, bán hàng đầu xuân
Kẻ thì bán số tưng bừng
Góp vào ngân quỹ xây từng bậc thang
 
Từng cành mai thắm thẳng hàng
Của cô Giác Phước làm ra cúng Chùa
Mời anh mời chị đến mua
Góp bàn tay đẹp xây Chùa, nhà chung
 
Là nơi cao quý tôn sùng
Thập phương bá tánh cùng chung tu trì
Không gian dù có chuyển di
Nguyện ta vẫn mãi không gì đổi thay
 
Mai nầy theo gót chân Thầy
Hoằng dương Phật Pháp chúng ngay Niết Bàn.
--o0o--