Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư Những Bài Viết Khác Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

NGUỒN MẠCH TÂM LINH
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo- HÀ NỘI–2003
Thích Nữ Trí Hải
---o0o---
Phần 1
01. Bốn Chặng Đường Tỉnh Thức
02. Hồng Danh
03. Luận Vãng Sinh
04. Ý Nghĩa Trai Đàn Bạt Độ
05. Tương Quan Giữa Thiền Và Mật
 
Phần 2
 
06. Các Đề Mục Nguyên Thủy
07. Thân Hành Niệm
08. Ba Thời Chuyển Pháp
09. Câu Chuyện Dòng Sông
10. Ý Nghĩa Quy Y qua ba chặng đường Tu tập
 
Phần 3
 
11. Phương Pháp Học Phật
12. Tiến Trình Chết & Trung Ấm...
13. Trung Ấm Tái Sinh
14. Kêu Dài Một Tiếng Lạnh Hư Không
15. Cách Chữa Tim Tại Mỹ

 Trở Lại Trang Nhà /Trở Lại Tủ Sách Phật Học