CHUYỆN LẠ THẾ GIỚI

Chú Ong & Gịot Nước Mưa

Đóng lại

            Chú ong xoay vần trên giọt nước mưa đọng lại trên bông hoa hướng dương ở Arrowsic, Maine, hôm 13/8. Ảnh: AP

--o0o--