CHUYỆN LẠ THẾ GIỚI

Hổ Con Cũng Bú Sữa

Hổ con cũng bú sữa. Ảnh chụp tại Pattaya, Thailand. (Người gửi: BX Thanh)
--o0o--