LUẬT TẠNG

BƯỚC TỚI THẢNH THƠI
Giới Luật Và Uy Nghi Của Các Vị Sa Di
--o0o--
 
  
MỤC LỤC
 
          Lời nói đầu
          Mười Giới Sa Di
          Năm Cái Lạy
          Ba Cái Lạy
--o0o--