THIỀN CA DƯỢC SƯ

Ai Tu Xuất Thế

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

 Nhạc: Ai Ra Xứ Huế

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

 

        Ai tu xuất thế thì tu
        Ai về là về Cực Lạc
        Ai về là về Tây Phương
        Chín phẩm sen tình thương chưa cạn
        Luôn mong đợi hiền thiện quay về
        Người trần gian, ơi người trần gian lưu luyến ích chi.

        Ai tu xuất thế thì tu
        Ai về với Phật Di Lặc
        Ai về nội viện Thiên Cung
        Chốn Thiên Cung trời cao mong đợi
        Ai tu thiện thì hãy quay về
        Người tỉnh mê, trong đời đam mê có nhớ xin trở về.


        À ơi à ơi
        Nhân quả hiện tiền tu liền thì chuyển kịp
        Khi sai lầm rồi nhớ xin sám hối mau
        À ơi ơi à! Hò ơi
        Kẻo rồi mai tê nghiệp kết quả sầu
        Thì bạn không đường lựa chọn, biết gởi sầu về nơi mô?
        À ơi ơi à!

        Ai tu xuất thế thì tu
        Xin đừng là đừng do dự
        Muốn về là về nơi đâu?
        Muốn nơi đâu, phát tâm thương nhớ

        Nơi hiền thiện còn đợi nhau về

        Người trần gian, trong đời tỉnh mê có nhớ xin trở về.

        Người đam mê, trong đời tỉnh mê có nhớ xin trở về.

 

      
--o0o--