THIỀN CA DƯỢC SƯ

Chỉ Cn Tu Tâm
(Click vào đây để nghe & hát)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

Nhạc: Đừng Nói Xa Nhau
Chuyển Ngữ: Nhất Quán

          Đừng có si mê, cho tâm hồn đau khổ
          Đừng có tham sân cho trí tuệ phai mờ
          Người thích công danh tâm tư thường mộng thường mơ

          Ái tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu dại khờ.

          Người đã đi lên trên con đường danh lợi
          Là đã đơn neo trong cảnh khổ tình buồn
          Tình ái, tham sân luôn theo người, nặng hành trang
          Tóc bạc trắng với phong sương, không còn đậm tình thương

 

          Phật hay nói rằng: Si mê là chết ở trong lòng một ít
          Vì lúc si mê, đâu biết được, được dại khôn …
          Hao.., tinh thần nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu
          Do mê mờ, hoặc ngây thơ … chẳng biết!
 

          Chỉ có chân tâm không bao giờ sanh diệt
          Chỉ có chân tâm vui sống buổi ban đầu
          Đừng khóc cho tương lai

          Luân hồi ngược về đâu
          Chỉ một kiếp tu tâm, ta sống đời đẹp ngàn sau.

 

          Đừng có si mê, cho tâm hồn đau khổ
          Đừng có tham sân cho trí tuệ phai mờ
          Người thích công danh tâm tư thường mộng thường mơ

          Ái tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu dại khờ.

          Người đã đi lên trên con đường danh lợi
          Là đã đơn neo trong cảnh khổ tình buồn
          Tình ái, tham sân luôn theo người, nặng hành trang
          Tóc bạc trắng với phong sương, không còn đậm tình thương

 

           Phật hay nói rằng: Si mê là chết ở trong lòng một ít
           Vì lúc si mê, đâu biết được, được dại khôn
          Hao, tinh thần nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu
          Do mê mờ, hoặc ngây thơ chẳng biết!
 

          Chỉ có chân tâm không bao giờ sanh diệt
          Chỉ có chân tâm vui sống buổi ban đầu
          Đừng khóc cho tương lai

          Luân hồi ngược về đâu
          Chỉ một kiếp tu tâm, ta sống đời đẹp ngàn sau.

 

          Đừng khóc cho tương lai

          Luân hồi ngược về đâu
          Chỉ một kiếp tu tâm, ta sống đời đẹp ngàn sau

 

--o0o--