THIỀN CA DƯỢC SƯ

Chiếc Áo Tràng Lam II

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

Nhạc: Chiếc Áo Bà Ba

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

 

          Chiếc áo tràng lam màu trời xanh thăm thẳm

Y phục của người cư sĩ tại gia

Mặc áo tràng lam tu hành thoát khổ

Đời an vui, vui phúc lạc lạ thường.

Nhớ những ngày xưa, lời Thầy luôn khuyên nhũ

Thương lắm cuộc đời bể khổ mênh mông

Mặc áo tràng lam mọi người luôn kêu gọi

Đạo an vui luôn vẫn đợi chờ.

Đẹp quá hôm nay, lễ hội đẹp vô ngần

Về với nhau tu học đạo từ bi

Đạo pháp hân hoan đón chào gọi mời 

Về bến Di Đà thấy mình ngự tòa sen

Em xinh tươi trong chiếc áo tràng lam.

Anh mau tu kẻo trể một ngày mai

Qua bến cực lạc Tây Phương.

Chiếc áo tràng lam màu trời xanh thăm thẳm

Y phục của người cư sĩ tại gia

Mặc áo tràng lam tu hành thoát khổ

Đời an vui, vui phúc lạc lạ thường.

Nhớ những ngày xưa, lời Thầy luôn khuyên nhũ

Thương lắm cuộc đời bể khổ mênh mông

Mặc áo tràng lam mọi người luôn kêu gọi

Đạo an vui luôn vẫn đợi chờ.

Đẹp quá hôm nay, lễ hội đẹp vô ngần

Về với nhau tu học đạo từ bi

Đạo pháp hân hoan đón chào gọi mời 

Về bến Di Đà thấy mình ngự tòa sen.

Em xinh tươi trong chiếc áo tràng lam

Anh mau tu kẻo trể một ngày mai

Qua bến cực lạc Tây Phương.

Cuộc đời ơi, khổ vui luôn ngược dòng

Dẫu cho chỉ một lần, khổ đau không tận cùng

Nói sao cho vừa thương.

--o0o--