THIỀN CA DƯỢC SƯ

Con Đã Tỉnh Thức

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

Nhạc: Trả Lại Thời Gian

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

 

          Trong nhân loại sống cuộc đời buồn vui
          Rồi cũng đã theo thời gian qua mất rồi
          Ngàn nỗi tâm sự cũng trở thành quá khứ
          Còn thương tiếc mà chi
          Bao năm tìm kiếm ái tham đời là thế
          Sống trong tham vọng nhưng cuối cùng chẳng còn chi  
          Con kính lễ muôn vạn lần Như Lai
          Đời như thế con thành tâm đến liên đài
          Lòng hết u hoài với vô thường đổi thay
          Nguyện về với  Như Lai
          Ái tham đã hết, quyết xa lìa nhân thế
          Quyết tu đạt đạo xin hết lòng độ sanh
          Thời gian chẳng ngừng trôi bao giờ
          Tỉnh thức rồi mau thoát khỏi bùn nhơ
          Cầu tiến tu thân đến bến bờ
          Lòng vẫn dặn lòng đêm về tưởng nhớ
          Nhờ có tu thân, đời đã đổi thay
          Biết cuộc đời mình thăng hoa
          Bao kỷ niệm của một thời đã qua
          Một tâm khúc ban tình thương cho nhân loại
          Đời đã tạo thành những gì mình mơ ước
          Thì ta cứ tìm vui

          Phút giây đã đến lúc ta cần tu tiến
          Tấn tu thiện nghiệp xin hướng về Lạc Bang

 

          Trong nhân loại sống cuộc đời buồn vui
          Rồi cũng đã theo thời gian qua mất rồi
          Ngàn nỗi tâm sự cũng trở thành quá khứ
          Còn thương tiếc mà chi
          Bao năm tìm kiếm ái tham đời là thế
          Sống trong tham vọng nhưng cuối cùng chẳng còn chi  
          Con kính lễ muôn vạn lần Như Lai
          Đời như thế con thành tâm đến liên đài
          Lòng hết u hoài với vô thường đổi thay
          Nguyện về với  Như Lai
          Ái tham đã hết, quyết xa lìa nhân thế
          Quyết tu đạt đạo xin hết lòng độ sanh
          Thời gian chẳng ngừng trôi bao giờ
          Tỉnh thức rồi mau thoát khỏi bùn nhơ
          Cầu tiến tu thân đến bến bờ
          Lòng vẫn dặn lòng đêm về tưởng nhớ
          Nhờ có tu thân, đời đã đổi thay
          Biết cuộc đời mình thăng hoa
          Bao kỷ niệm của một thời đã qua
          Một tâm khúc ban tình thương cho nhân loại
          Đời đã tạo thành những gì mình mơ ước
          Thì ta cứ tìm vui

          Phút giây đã đến lúc ta cần tu tiến
          Tấn tu thiện nghiệp xin hướng về Lạc Bang

--o0o--