THIỀN CA DƯỢC SƯ

Khi Đã Gặp Chánh Pháp

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

Nhạc: Ba Tháng Tạ Từ

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

 

Người ơi chánh pháp Đức Phật đây rồi

Gắng tu học hành chân lý cao siêu
Đời không luân hồi mình không đau khổ
Dẫu sanh về cảnh giới nơi mô

Vô thường đến cũng là hư vô.

Tịnh tu giải tỏa thương cảm nổi sầu
Không còn não phiền tham ái khổ đau
Đời không bao giờ hợp nhau mãi mãi
Tu bây giờ không biệt ly nhau
Và giải thoát muôn vạn ngàn sau.

Thôi nhé, từ đây cách xa cuộc đời
Ân tình như giấc mộng thôi
Nụ cười chan chứa trên môi
Mỗi lần, tâm tịnh lòng không xao xuyến
Về với ta chỉ ta một mình
Tâm bình duyên trần khép kín.

Từ đây, tôi quyết mở rộng cõi lòng
Não phiền giờ đây tôi thấy như không
Ngoài kia dầu đời buồn vui khôn tả
Nhưng ta về với lại chính ta
Đạo giải thoát an lành là đây.

Người ơi chánh pháp Đức Phật đây rồi

Gắng tu học hành chân lý cao siêu
Đời không luân hồi mình không đau khổ
Dẫu sanh về cảnh giới nơi mô

Vô thường đến cũng là hư vô.

Tịnh tu giải tỏa thương cảm nổi sầu
Không còn não phiền tham ái khổ đau
Đời không bao giờ hợp nhau mãi mãi
Tu bây giờ không biệt ly nhau
Và giải thoát muôn vạn ngàn sau.

Thôi nhé, từ đây cách xa cuộc đời
Ân tình như giấc mộng thôi
Nụ cười chan chứa trên môi
Mỗi lần, tâm tịnh lòng không xao xuyến
Về với ta chỉ ta một mình
Tâm bình duyên trần khép kín.

Từ đây, tôi quyết mở rộng cõi lòng
Não phiền giờ đây tôi thấy như không
Ngoài kia dầu đời buồn vui khôn tả
Nhưng ta về với lại chính ta
Đạo giải thoát an lành là đây.

--o0o--