THIỀN CA DƯỢC SƯ

Khi Mọi Người Biết Tu

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

Nhạc: Tâm Sự Nàng Xuân

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

 

Trong thế gian ai cũng đều biết tu
Chắc trần gian luôn luôn đẹp bội phần
Sống đời ai vui cũng đẹp tuyệt trần
Không cần hương phấn mọi người vẫn cứ xinh

Khi biết tu chắc không còn chiến chinh
Mỗi người ai ai cũng tự độ mình
Góp bàn tay chung xây dựng hòa bình
Đạo tình thân ái, đạo mình xinh rất xinh

Đạo đức mang cho một niềm tin
Người người vui bình yên
Nhà nhà thêm hạnh phúc
Phước đức dâng triền miên
Có nếp sống như tiên
Không ai hơn thua thiệt
Xóm làng lại đoàn viên.

Đời sống an vui khi mọi ngươi biết tu
Khi biết tu, biết thương nhau thuận hòa
Với từ bi luôn vui vẻ đậm đà
Cùng nhau thương mến,

Gắng tu hành đạo Thích Ca.

 

Trong thế gian ai cũng đều biết tu
Chắc trần gian luôn luôn đẹp bội phần
Sống đời ai vui cũng đẹp tuyệt trần
Không cần hương phấn mọi người vẫn cứ xinh

Khi biết tu chắc không còn chiến chinh
Mỗi người ai ai cũng tự độ mình
Góp bàn tay chung xây dựng hòa bình
Đạo tình thân ái, đạo mình xinh rất xinh

Đạo đức mang cho một niềm tin
Người người vui bình yên
Nhà nhà thêm hạnh phúc
Phước đức dâng triền miên
Có nếp sống như tiên
Không ai hơn thua thiệt
Xóm làng lại đoàn viên.

Đời sống an vui khi mọi ngươi biết tu
Khi biết tu, biết thương nhau thuận hòa
Với từ bi luôn vui vẻ đậm đà
Cùng nhau thương mến,

Gắng tu hành đạo Thích Ca.

--o0o--