THIỀN CA DƯỢC SƯ

Không Còn Sa Đọa

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

Nhạc: Kẻ Ở Miền Xa

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

 

Vì tham sân si
Làm tôi xa lạ
Ðời tôi sa đọa

Cứ thế trôi xa
Tham đắm Ta Bà.

Đời luôn khốn khổ

Vì bởi do tôi
Tự mình đau khổ đời.


Tâm tưởng thường khi …mộng mơ hải hồ 
Thèm trong quay cuồng … tiếng hát du dương
Tiếng hát ngọt mềm … Rồi mang đau khổ
Và ý thức ra .. vì tiền tạo phong ba.

Nay đối diện một lần trong tôi
Nên tôi luôn bằng lòng hình hài chính của tôi
Đến với tôi, tôi đến với tôi

Không làm khổ cuộc đời.

Tâm tình thiết tha 
Không còn sa đọa

Chợt lên ý lạ
Tu, biết yêu thương

Giáo hóa mười phương
Ngoài kia đau khổ
Đốt lửa pháp âm

Để mà tiển vô mình.

 

Tâm tưởng thường khi …mộng mơ hải hồ 
Thèm trong quay cuồng … tiếng hát du dương
Tiếng hát ngọt mềm … Rồi mang đau khổ
Và ý thức ra .. vì tiền tạo phong ba.

Nay đối diện một lần trong tôi
Nên tôi luôn bằng lòng hình hài chính của tôi
Đến với tôi, tôi đến với tôi

Không làm khổ cuộc đời.

Tâm tình thiết tha 
Không còn sa đọa

Chợt lên ý lạ
Tu, biết yêu thương

Giáo hóa mười phương
Ngoài kia đau khổ
Đốt lửa pháp âm

Để mà tiển vô mình.

 

Ngoài kia đau khổ
Đốt lửa pháp âm

Để mà tiển vô mình.

--o0o--