THIỀN CA DƯỢC SƯ

Lặng Nghe Pháp Âm

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

Nhạc: Mưa Trên Phố Huế

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

 

Lặng nghe pháp âm xuất thế
Nhớ luân hồi không bến đổ
Mà khổ đau cứ luôn theo hoài
cho đời đắng cay.
Rồi từ đây đam mê trần gian

Ái tham sân si càng đầy
Tình đạo xa, thế gian càng gần

mắt lệ ngắn dài


Lặng nghe pháp âm xuất thế
Nhớ bao ngày xưa kỷ niệm
Ngày xa xưa dưới chân Đức Phật 
Bây giờ đã thông
Đời lầm than do vì ta
Ái tham sân si làm nhà
Lòng thiết tha muốn luôn bên mình
Làm của riêng ta

Hò…ơi …!!! Ơi ….hò !!!
Trần gian khổ buồn
Trần gian lắm khi u buồn
Không ai mong đợi
Chân tình biền biệt nơi mô
Biển ái với tham luân hồi.

Lặng nghe pháp âm xuất thế
Biết ta từ xưa lâu rồi
Đời lầm than đến nay không còn

Cho lòng thảnh thơi
Ngày xưa pháp âm thì sao?
Bây chừ pháp âm vơi buồn
Vì pháp âm, tiếng rung trong lòng
Làm mình tịnh thanh.

Ngày xưa pháp âm thì sao
Bây chừ pháp âm vơi buồn
Vì pháp âm, tiếng rung trong lòng
Làm mình tịnh thanh.

 

Ngày xưa pháp âm thì sao
Bầy chừ pháp âm vơi buồn
Vì pháp âm, tiếng rung trong lòng
Làm mình tịnh thanh.

--o0o--