THIỀN CA DƯỢC SƯ

Lợi Danh Tình Ái Mộng
(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Mùa Hoa Anh Đào
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Lòng tham lam lắm kẻ não phiền
Mùi công danh khổ lụy từ lâu
Lòng đam mê nhớ nhung ái tình
Hẹn hò nhau bướm hoa thuở nào
Hẹn đến ngàn đời sau …
Còn tìm đâu phút vui ban đầu
Bụi thời gian đã trôi còn đâu
Làm cho ta khổ đau thật nhiều
Vì đam mê ái ân trên đời
Giờ nói không nên lời
Vì đời là một giấc chiêm bao mà thôi
Tìm về quá khứ chỉ khổ thêm mà thôi
Khổ đau dứt bây giờ
Tâm tư an bình sống một đời không mộng mơ
Ngồi tịnh tâm nhớ tôi năm nào
Người còn đây danh lợi còn đâu
Niềm đam mê khép kín trong lòng
Vì tôi chê chán bao danh lợi
Vì đã tu tâm lâu rồi.
 
Lòng tham lam lắm kẻ não phiền
Mùi công danh khổ lụy từ lâu
Lòng đam mê nhớ nhung ái tình
Hẹn hò nhau bướm hoa thuở nào
Hẹn đến ngàn đời sau …
Còn tìm đâu phút vui ban đầu
Bụi thời gian đã trôi còn đâu
Làm cho ta khổ đau thật nhiều
Vì đam mê ái ân trên đời
Giờ nói không nên lời
Vì đời là một giấc chiêm bao mà thôi
Tìm về quá khứ chỉ khổ thêm mà thôi
Khổ đau dứt bây giờ
Tâm tư an bình sống một đời không mộng mơ
Ngồi tịnh tâm nhớ tôi năm nào
Người còn đây danh lợi còn đâu
Niềm đam mê khép kín trong lòng
Vì tôi chê chán bao danh lợi
Vì đã tu tâm lâu rồi.
 
Niềm đam mê khép kín trong lòng
Vì tôi chê chán bao danh lợi
Vì đã tu tâm lâu rồi.
--o0o--