THIỀN CA DƯỢC SƯ

Lữ Hành Vô Định
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Biển Mặn
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Cao nhất từ tâm,
Suối nguồn tình thương đỉnh cao tu hành
Tìm về chơn tâm,
Tình thương nầy cứu độ quần sanh
Vì đời mà thương,
Tấm lòng nầy xin gởi muôn phương
Nên tôi thường hay nhủ,
Cứu nguy nạn con người
Dầu nhọc nhằn gian khổ bao nhiêu.  
Thao thức từng đêm,
Thơ ấu mà nghe xót xa trong lòng
Đời là đời khổ đau,
Lầm than từ khi mới chôn nhau
Tuổi đời qua mau,
Cát bụi trần nuôi lớn khôn tôi
Tuy chưa bao nhiêu tuổi
Tôi đi tìm chân đạo
Mà lòng thì xin trọn đường tu.
Người thân tôi, khắp thế gian nầy thôi
Lúc dừng chân trên vùng mới biết tu
Từng người tu, cứu nguy cho nhân loại
Giáo pháp cao nhiệm màu,
Lan tỏa khắp cõi tịnh thanh
Đời người tu, luôn sớm hôm chiều trưa
Lúc tịnh tâm trầm lặng dục sắc mây
Giờ tịnh thanh giác ngộ đã đạt thành
Bao cơn mê qua rồi,
Trong ngày trời xinh rất xinh.
Tôi đến lại đi
Mang chánh niềm tin hiến dâng cho đời
Miệt mài đời tu
Vượt đường dài đi khắp mọi nơi
Đẹp tựa trong tranh
Gót  đạo hành cho thế gian xanh
Trong bao đời tu hành
Tôi qua vùng khô cằn
Thì khô cằn trở thành lạc bang.
Người thân tôi, khắp thế gian nầy thôi
Lúc dừng chân trên vùng mới biết tu
Từng người tu, cứu nguy cho nhân loại
Giáo pháp cao nhiệm màu,
Lan tỏa khắp cõi tịnh thanh
Đời người tu, luôn sớm hôm chiều trưa
Lúc tịnh tâm trầm lặng dục sắc mây
Giờ tịnh thanh giác ngộ đã đạt thành
Bao cơn mê qua rồi,
Trong ngày trời xinh rất xinh.
Tôi đến lại đi
Mang chánh niềm tin hiến dâng cho đời
Miệt mài đời tu
Vượt đường dài đi khắp mọi nơi
Đẹp tựa trong tranh
Gót  đạo hành cho thế gian xanh
Trong bao đời tu hành
Tôi qua vùng khô cằn
Thì khô cằn trở thành lạc bang.
 
Trong bao đời tu hành
Tôi qua vùng khô cằn
Thì khô cằn trở thành lạc bang.
--o0o--