THIỀN CA DƯỢC SƯ

Một Cuộc Đổi Thay
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Thầy Cũ Trường Xưa
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Hôm nay tôi nhìn lại con người cũ
Nhiều nét đổi thay khác trước thật nhiều
Tâm tư thanh nhàn hơn những ngày xưa
Không vương chút gì nhung nhớ
Sống yên vui với đời tu hành.
Buâng khuâng đời đạo lòng nay đã dứt
Hỏi lá hỏi hoa chợt thấy mĩm cười
Tâm tư an bình từng phút từng giây
Không còn giận hờn tham ái
Tiếng chuông ngân nghe nhẹ niềm vui.
Ngày đó xa rồi
Có người từ bỏ cuộc chơi
Lang thang đến tận phương trời
Học hành đạo Như Lai đổi mới
Sân si, giận hờn đổi thành từ bi
Hết lòng vì đạo hăng say 
Cứu nhân sinh không còn não phiền.
Hôm nay tôi thành một con người mới
Thầy cũng là tôi, tôi cũng là Thầy
Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày xưa
Không vương chút gì nhung nhớ
Quyết dấn thân hiến trọn đời tu.
 
Ngày đó xa rồi
Có người từ bỏ cuộc chơi
Lang thang đến tận phương trời
Học hành đạo Như Lai đổi mới
Sân si, giận hờn đổi thành từ bi
Hết lòng vì đạo hăng say 
Cứu nhân sinh không còn não phiền
Hôm nay tôi thành một con người mới
Thầy cũng là tôi, tôi cũng là Thầy
Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày xưa
Không vương chút gì nhung nhớ
Quyết dấn thân sống đời tu hành.
Không vương chút gì nhung nhớ
Quyết dấn thân hiến trọn đời tu.
--o0o--