THIỀN CA DƯỢC SƯ

Nhận Diện Yêu Thương
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Những Đóm Mắt Hỏa Châu
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Có những đêm dài tôi ngồi tĩnh tọa thâu đêm
Cuộc đời tâm linh sáng tỏa ngay trong cuộc đời
Những giác tánh tuệ tâm bừng lên trong màn tối
Khi chánh tâm trở về, dắt ta đi ngàn lối
Những đêm không ngũ, tôi ngồi tĩnh tọa nhìn vào chơn tâm

Ôi đẹp làm sao, đời tịnh tu
Luôn luôn tô son, tô phấn những cuộc đời
Cho khắp nhân loài không còn đau thương
Cho ta nhận diện yêu thương giữa ngay cuộc đời
Bằng những dòng sông tỉnh thức đêm trường
Đây những dòng sông an lạc yêu thương ….

Dưới ánh sen vàng, tôi nguyện thành Phật tương lai 
Mơ một ngày mai giác ngộ đưa ta trở về
Những ánh sáng tuệ tâm là hoa sen nở quý
Khi phước duyên đến rồi, Phật môn ta tìm tới
Mãi luôn trong đời nhắc nhở nhân loài
Tìm về yêu thương …
Ôi đẹp làm sao, đời tịnh tu
Luôn luôn tô son, tô phấn những cuộc đời
Cho khắp nhân loài không còn đau thương
Cho ta nhận diện yêu thương giữa ngay cuộc đời
Bằng những dòng sông tỉnh thức đêm trường
Đây những dòng sông an lạc yêu thương ….

Dưới ánh sen vàng, tôi nguyện thành Phật tương lai 
Mơ một ngày mai giác ngộ đưa ta trở về
Những ánh sáng tuệ tâm là hoa sen nở quý
Khi phước duyên đến rồi, Phật môn ta tìm tới
Mãi luôn trong đời nhắc nhở nhân loài
Tìm về yêu thương …
 
Mãi luôn trong đời nhắc nhở nhân loài
Tìm về yêu thương …
--o0o--