THIỀN CA DƯỢC SƯ

Nhờ Tu Nghiệp Đổi Thay
(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Mưa Nửa Đêm
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Đêm tỉnh tọa nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi
Chút phiền não le lói rơi thấm trên con đường tu
Tôi đến với tôi để ôn chuyện xưa cũ
Nhớ lại bao đời trước.

Tôi muốn hỏi có phải vì nhờ tu nghiệp đổi thay
Có phải vì tâm tư quyết dấn thân trên đường tu
Nên những khi vào nữa đêm tâm trầm l
ắng
Gi
ấc mộng vui đến tìm.

Ngoài kia oan khiên bao đắng cay qua kiếp tu
Tỉnh mộng … nghe bùi ngùi
Tâm tư lắng đọng, có một người vừa tư duy đêm nay
Bỏ bao nhiêu luyến thương lại trần gian

Khi trót gởi những cuộc đời nghiệp dư vào Phật môn
Những kỷ niệm oan khiên nếu đã tu xin lãng quên
Tôi.. khép sâu trong niềm tu vào đêm cuối
Những niệm vui an bình …
 
Đêm tỉnh tọa nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi
Chút phiền não le lói rơi thấm trên con đường tu
Tôi đến với tôi để ôn chuyện xưa cũ
Nhớ lại bao đời trước.

Tôi muốn hỏi có phải vì nhờ tu nghiệp đổi thay
Có phải vì tâm tư quyết dấn thân trên đường tu
Nên những khi vào nữa đêm tâm trầm l
ắng
Gi
ấc mộng vui đến tìm.

Ngoài kia oan khiên bao đắng cay qua kiếp tu
Tỉnh mộng … nghe bùi ngùi
Tâm tư lắng đọng, có một người vừa tư duy đêm nay
Bỏ bao nhiêu luyến thương lại trần gian

Khi trót gởi những cuộc đời nghiệp dư vào Phật môn
Những kỷ niệm oan khiên nếu đã tu xin lãng quên
Tôi.. khép sâu trong niềm tu vào đêm cuối
Những niệm vui an bình
--o0o--