THIỀN CA DƯỢC SƯ

Tấm Lòng Của Mẹ II
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Chuyện Một Đêm Khuya
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---

 

Lạy mẹ con đi theo tiếng gọi của nhân loại
Lạy mẹ con đi theo tiếng gọi đấng từ bi
Chuyện một chuyến đi,
Dâng hiến thân tu suốt đời
Đạo thiêng rực sáng,
Tỏa muôn phương cao thật cao
Vạn loại sanh linh
Thương ấp ủ mãi trong lòng
Nguyện diệt tham sân
Tu giải thoát cảnh lầm than

Và Phật sơ sinh đã lớn khôn ngay trong lòng
Chướng duyên nguyện dứt,
Bbước chân theo gương đức thầy

Tôi, Tôi dứt bỏ tôi
Tu dứt hết đam mê
Giữa mộng mơ trong cuộc đời
Ai, tu dứt hết tội tình, không còn khổ đau
Từ bây giờ đến ngàn sau

Lòng nguyện đi theo lý tưởng đã tôn thờ
Cuộc đời của con
Nay thoát khỏi cảnh bùn nhơ
Và nhờ tu tâm con đắc nên muôn đức hạnh
Quyết tu lần cuối,
Giải thoát ngay trong cuộc đời
Lạy mẹ con đi theo tiếng gọi của nhân loại
Lạy mẹ con đi theo tiếng gọi đấng từ bi
Chuyện một chuyến đi,
Dâng hiến thân tu suốt đời
Đạo thiêng rực sáng,
Tỏa muôn phương cao thật cao
Vạn loại sanh linh
Thương ấp ủ mãi trong lòng
Nguyện diệt tham sân
Tu giải thoát cảnh lầm than

Và Phật sơ sinh đã lớn khôn ngay trong lòng
Chướng duyên nguyện dứt
Bước chân theo gương đức thầy

Tôi, Tôi dứt bỏ tôi
Tu dứt hết đam mê
Giữa mộng mơ trong cuộc đời
Ai, tu dứt hết tội tình, không còn khổ đau
Từ bây giờ đến ngàn sau

Lòng nguyện đi theo lý tưởng đã tôn thờ
Cuộc đời của con
Nay thoát khỏi cảnh bùn nhơ
Và nhờ tu tâm con đắc nên muôn đức hạnh
Quyết tu lần cuối,
Giải thoát ngay trong cuộc đời
 
Quyết tu lần cuối,
Giải thoát ngay trong cuộc đời
--o0o--