THIỀN CA DƯỢC SƯ

Tâm Tình Cư Sĩ Trong Đêm
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Quán Nửa Khuya
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Cõi trần gian, cuộc đời nhiều gian trá
Sống xa hoa, tạo nhân xấu luân hồi
Tránh làm sao trong những kiếp đọa đày,
Dòng đời trôi.
Ai là người ham vui, sẽ khổ đau
Đó là người si mê, mới đam mê
Đâu chuyện tâm tình như khói sương bay,
Bạn đời có hay …?
Nói bạn nghe từ khi làm cư sĩ
Gót chân in ngàn muôn lối sông hồ
Áo tràng làm, Phật Pháp quyết  tu hành,
Làm Phật tương lai.
Cuộc họp nào mà không có ly tan
Ân tình nào mà không gây luyến thương?
Tìm cầu chân lý trên khắp ngàn phương,
Để tìm thương.
Quá khứ còn chi nhớ?
Như bóng mây chiều, như sương trong nắng mai
Lưu luyến trần gian ấy
Khổ đau luân hồi, bạn đời ơi có hay?
Muốn nhắn nhủ cùng ai
Đang mãi phong trần, mau sớm tìm về nẻo chân
Chấm dứt đời sương gió
Khi hướng tâm tu hành thì bạn giải thoát ngay.
Đêm đã tan, bạn tôi chia tay nhé
Hãy chuyên tâm luôn niệm Phật Di Đà
Cõi trần gian giờ đây đâu có gì, tiếc mà chi.
 
Vô thường luôn đổi thay như gió sương
Cũng từ đây gợi tôi bao luyến thương
Tôi luôn ghi nhớ khổ đau ấy làm vui,
Trên đường tu …
Nói bạn nghe từ khi làm cư sĩ
Gót chân in ngàn muôn lối sông hồ
Áo tràng làm, Phật Pháp quyết  tu hành,
Làm Phật tương lai.
Cuộc họp nào mà không có ly tan
Ân tình nào mà không gây luyến thương?
Tìm cầu chân lý trên khắp ngàn phương,
Để tìm thương.
Quá khứ còn chi nhớ?
Như bóng mây chiều, như sương trong nắng mai
Lưu luyến trần gian ấy
Khổ đau luân hồi, bạn đời ơi có hay?
Muốn nhắn nhủ cùng ai
Đang mãi phong trần, mau sớm tìm về nẻo chân
Chấm dứt đời sương gió
Khi hướng tâm tu hành thì bạn giải thoát ngay.
Đêm đã tan, bạn tôi chia tay nhé
Hãy chuyên tâm luôn niệm Phật Di Đà
Cõi trần gian giờ đây đâu có gì, tiếc mà chi.
Vô thường luôn đổi thay như gió sương
Cũng từ đây gợi tôi bao luyến thương
Tôi luôn ghi nhớ khổ đau ấy làm vui,
Trên đường tu …
Tôi luôn ghi nhớ khổ đau ấy làm vui,
Trên đường tu …
--o0o--