THIỀN CA DƯỢC SƯ

Trách Nhiệm Chính Ta
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Dấu Chân Kỷ Niệm
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Chuyện đời ra sao ai biết nhân duyên về đâu
Khi lòng còn nhiều tham ái
Cứ gây tạo thêm, ai còn tạo thêm mãi
Khổ thân khổ thêm trong cuộc đời.

Nghiệp mình tạo thì mình không có trách ai
Ta mau tu thì ta mau thoát khổ
Tuy chưa quen nhưng khi lòng cố gắng cũng thành mà thôi

Lòng từ tu thân nên khiến xui ta gặp hên 
Nên đời sẽ tròn mộng ước
Nếu ta tịnh tu tịnh tu rồi chứng đắc
Chắc ta không còn khổ sầu.

Đạo vừa thành thì phiền não không có vương 
Tâm không vương thì ta đã giác ngộ
Xe pháp luân chuyển vào lòng nhân thế, cứu nguy muôn loài.
Chúng sanh nghiệp sâu đời sống lắm cơ cầu
Ai ơi hồi tâm tuổi xuân vừa đang chớm
 
Nghiệp dẫu về đâu về thế giới xa nào
Nhưng đời thêm sắc không trái ngang
Một lòng tu tâm ta nhớ chân nguyên ngày xưa
Dẫn ta trên đường giải thoát
Quyết tu đạo cao dựa theo ngàn giáo pháp
Chúng ta hết đau khổ sầu
Này là đường đạo lý ta phải đi qua
Đây liên hoa dệt thêm mối đạo tình
Nay nghiệp tiêu, phước duyên càng thêm lớn, lớn thêm không cùng
 
Nghiệp dẫu về đâu về thế giới xa nào
Nhưng đời thêm sắc không trái ngang
Một lòng tu tâm ta nhớ chân nguyên ngày xưa
Dẫn ta trên đường giải thoát
Quyết tu đạo cao dựa theo ngàn giáo pháp
Chúng ta hết đau khổ sầu
Này là đường đạo lý ta phải đi qua
Đây liên hoa dệt thêm mối đạo tình
Nay nghiệp tiêu, phước duyên càng thêm lớn,
lớn thêm không cùng
 
Đây liên hoa dệt thêm mối đạo tình
Nay nghiệp tiêu, phước duyên càng thêm lớn,
lớn thêm không cùng
--o0o--