THIỀN CA DƯỢC SƯ

Tu Vui Tận Ngàn Sau
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Mùa Hoa Anh Đào
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Lòng an vui nhớ ta hôm nào
Lòng định tâm lắng yên thật sâu
Thời gian qua cuốn theo tháng ngày
Lòng tôi đây quyết tâm tu hiền
Là vui tận ngàn sau …
Giờ ta vui phút giây ban đầu
Dù thời gian có trôi về đâu
Gởi tình thương đến cả muôn loài
Lòng tôi đây quyết xây dựng đời
Không còn nói nên lời
Chuyện đời như một giấc chiêm bao mà thôi
Tìm về quá khứ chỉ rối thêm lòng thôi
Cứu thế nhân bây giờ
Mỗi mỗi bước chân ta trong đời không còn mơ …
Rồi khi ta nhớ ta năm nào
Vọng phiền tâm đến nay còn đâu
 
Niềm tâm tư hỷ hoan trong lòng
Và tôi đã nhớ tôi năm nào
Như đã yêu thương cuộc đời.
 
Lòng an vui nhớ ta hôm nào
Lòng định tâm lắng yên thật sâu
Thời gian qua cuốn theo tháng ngày
Lòng tôi đây quyết tâm tu hiền
Là vui tận ngàn sau …
Giờ ta vui phút giây ban đầu
Dù thời gian có trôi về đâu
Gởi tình thương đến cả muôn loài
Lòng tôi đây quyết xây dựng đời
Không còn nói nên lời
Chuyện đời như một giấc chiêm bao mà thôi
Tìm về quá khứ chỉ rối thêm lòng thôi
Cứu thế nhân bây giờ
Mỗi mỗi bước chân ta trong đời không còn mơ …
Rồi khi ta nhớ ta năm nào
Vọng phiền tâm đến nay còn đâu
 
Niềm tâm tư hỷ hoan trong lòng
Và tôi đã nhớ tôi năm nào
Như đã yêu thương cuộc đời.
 
Niềm tâm tư hỷ hoan trong lòng
Và tôi đã nhớ tôi năm nào
Như đã yêu thương cuộc đời
--o0o--